Hoe boeren broeikasgassen kunnen verminderen | Klimaat

Online en offline de natuur beleven | Mens en Natuur

Kruidenkracht voor het vee | Dierenwelzijn

Slim tong vangen | Visserij

Schrale grond, rijk aan biodiversiteit | Natuurherstel

Krill tellen op Antarctica | Poolexpeditie

Niks meer de prullenbak in | Voedselverspilling

Stenen eruit, groen erin | De klimaatadaptieve stad

Fosfaat op maat | Fosfaatonderzoek

KennisOnline magazine

KennisOnline omvat onderzoeksprojecten van Wageningen University & Research die zijn gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Samenvattingen, publicaties, nieuws en video’s over deze onderzoeken worden verzameld op het KennisOnline platform. Dit KennisOnline magazine bevat achtergrondverhalen over diverse onderzoeksprojecten die in 2019 worden uitgevoerd door WUR.