In het voetspoor van de otter | Natuur en Milieu

‘We laten kansen liggen bij verduurzaming landbouw’ | Nieuwe teeltsystemen

Klimaatbestendig dankzij de kracht van de natuur | Klimaatverandering

Hoe een gezonde darmflora bijdraagt aan dierenwelzijn | Dierenwelzijn

Een levende collectie zeldzame bomen | Genetische bronnen

Duurzamer en efficiënter boeren dankzij precisielandbouw | Smart farming

Op insectenjacht in het boerenland | Biodiversiteit

Slimme camera meet wat je eet | Gezonde voeding

Boeren voorbereiden op extremer weer | Klimaatbestendige landbouw

Aal in beeld | Visserij

Ziekmakende bacteriën op rauwe groente | Voedselveiligheid

KennisOnline magazine

KennisOnline omvat onderzoeksprojecten van Wageningen University & Research die zijn mede-gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Samenvattingen, publicaties, nieuws en video’s over deze onderzoeken worden verzameld op het KennisOnline platform. Dit KennisOnline magazine bevat achtergrondverhalen over diverse onderzoeksprojecten die in 2020 worden uitgevoerd door onderzoekers van WUR.