image

KLIMAATBESTENDIGE LANDBOUW

Boeren voorbereiden op extremer weer

Beeld: Shutterstock

KENNISONLINE 2020


Landbouwbedrijven krijgen de komende decennia steeds meer last van extreem weer. Om boeren daar beter op voor te bereiden hebben Wageningse onderzoekers een stresstest ontwikkeld, waarin kennis over klimaattrends gecombineerd wordt met gegevens over gewassen. Zo wordt duidelijk wat klimaatverandering betekent voor de landbouw.

“Boeren zijn meestal nog niet zo bezig met klimaatverandering, die richten zich op de gewassen die nu groeien en de oogst. Maar de extreem droge en warme zomers van 2018 en 2019 en de droogte nu zorgen wel voor een groter bewustzijn”, zegt onderzoeker Daan Verstand van Wageningen University & Research. De landbouw, en vooral de akkerbouw, gaan steeds meer merken van het veranderende weer. Om boeren daar beter op voor te bereiden hebben Verstand en zijn collega’s een klimaatstresstest ontwikkeld. Die laat zien wat bijvoorbeeld de hetere en drogere zomers betekenen voor landbouwbedrijven. “Anders dan het weer, dat sterk kan wisselen, speelt klimaatverandering over tientallen jaren. Daardoor lijkt het nog ver weg. Bovendien kijken boeren wat hun bedrijf betreft vaak naar de kortere termijn en denken ze niet verder dan hooguit tien jaar vooruit”, vertelt Verstand.

Dankzij de klimaatstresstest wordt duidelijk welke gevolgen klimaatverandering heeft voor het boerenbedrijf. WUR-onderzoeker Daan Verstand en akkerbouwer Edwin Michiels bespreken de risico’s van klimaatverandering op de gewassen van Michiels en hoe de stresstest kan helpen deze risico’s op te vangen.

Klimaatverandering vraagt om een omslag in denken, meent Verstand, niet alleen bij de boeren, maar ook bij de waterschappen. “Nederland is ingericht op het wegsluizen van water uit angst voor overstromingen. Agrarische bedrijven zijn altijd bezig geweest met het voorkomen van ‘natschade’. Nu moeten we het land zo gaan inrichten dat we zoveel mogelijk water kunnen vasthouden en er zuinig mee omgaan en moeten de boeren juist droogteschade tegengaan.”

Bandbreedte

De Wageningse onderzoekers hebben de klimaatstresstest uitgewerkt voor twee voorbeeldbedrijven: een akkerbouwbedrijf in Noord-Groningen met pootaardappelen en een akkerbouwbedrijf in het zuidoosten van het land. Ze zijn daarbij uitgegaan van de klimaatscenario’s van het KNMI. Die laten zien dat Nederland warmer wordt. De zomers worden droger, de winters milder en daarnaast kan er het hele jaar door hevige regenval optreden. Het wordt dus ook natter. Daarnaast stijgt de zeespiegel. “De scenario’s variëren van een gematigde tot extreme impact. In onze berekeningen voor de twee bedrijven nemen we die bandbreedte mee”, aldus Verstand.

GEVOLGEN VOOR AKKERBOUWGEWASSEN IN 2050

Aardappelen

 • Lagere opbrengst door meer hittegolven. Grotere kans op doorwas.
 • Extreme buien komen vaker voor en zorgen voor schade aan de knollen door wateroverlast.
 • Warmere winters bemoeilijken de opslag in luchtgekoelde bewaarplaats. Dat kan leiden tot meer verliezen en kwaliteitsproblemen.

Suikerbieten

 • De kans op nachtvorst rond opkomst neemt fors af. Hierdoor zal vorstschade minder vaak voorkomen. Schade door nat weer blijft gelijk.
 • Warme winters zorgen voor grotere suikerverliezen in de bietenhoop.

Wintertarwe

 • Extreme droogte komt vaker voor, wat leidt tot noodrijpheid en lagere opbrengsten.
 • De kans op schade door vochtig weer / schimmeldruk blijft gelijk.

“De klimaattrends pakken bovendien verschillend uit per regio en per bedrijf”, vervolgt de onderzoeker, werkzaam bij Wageningen Plant Research. Het zuiden en het oosten van het land hebben namelijk veel meer te lijden onder de extreme warmte en droogte dan de kustgebieden die koeler blijven, maar waar het grondwater straks heel geleidelijk gaat verzilten door de zeespiegelstijging. Verstand: “Ook staat het ene bedrijf er beter voor dan het andere. De bodem kan bijvoorbeeld verdicht zijn door zware tractoren, waardoor de bodem minder goed water doorlaat. Dan kan bij hevige regenval het water niet goed weglopen.” Verdichte grond houdt daarnaast minder water vast en planten kunnen er minder diep in wortelen, wat weer nadelig is tijdens de drogere zomers.

Kwetsbare gewassen

Vervolgens hebben de onderzoekers gekeken welke invloed de klimaattrends hebben op de meest verbouwde gewassen. In het verleden is voor zestien gewassen onderzocht voor welk weertype ze kwetsbaar zijn. “Wij hebben gekeken welke gewassen veel in het noorden en zuidoosten van Nederland geteeld worden en vervolgens berekend wat dat betekent op bedrijfsniveau. Zo geven we een zo realistisch mogelijk beeld”, legt Verstand uit. De klimaatstresstest laat bijvoorbeeld zien wat de verdeling binnen een bedrijf betekent, bijvoorbeeld wanneer de boer op de helft of een vijfde van de grond aardappelen teelt.

Aardappelen en uien zijn vrij kwetsbaar bij zowel erg nat weer als langdurige droogte en hittegolven. Bij aardappelen kan tijdens een extreem jaar schade optreden aan de helft van de oogst. “Dan gaat het zowel om een lagere opbrengst als om aardappels die door ziekten minder goed te verkopen zijn. Suikerbiet en graan daarentegen zijn beter bestand tegen grilligere weersomstandigheden.”

De aardappelplant is een kwetsbaar gewas bij weersextremen. Het risico bestaat dat de oogst mislukt. Foto: Shutterstock

Verder zal er tijdens de warmere winters minder vaak nachtvorst optreden, waardoor ziektes en onkruid straks niet meer zo vaak doodvriezen. Dan zullen boeren dus meer aan ziekte-, plaag- en onkruidbestrijding moeten doen, verwacht Verstand. Hij ziet echter ook voordelen. “Jonge suikerbietplantjes hebben veel last van nachtvorst in april of mei. De kans dat ze doodvriezen wordt straks steeds kleiner.”

Herkenning

Sinds de start van het project voor de klimaatstresstest in het voorjaar van 2019 hebben de onderzoekers enkele workshops georganiseerd, onder meer met boeren in Zuidoost-Nederland. “We hebben de gevolgen van warmte en watertekorten besproken en mogelijke oplossingen zoals het opvangen van water tijdens de natte tijden en het voorkomen van bodemverdichting. “Het zijn heel leuke gesprekken met veel herkenning. Boeren gaan dan verbanden leggen. Ze gaan inzien dat hedendaags extreem weer in de toekomst normaal kan worden en gaan over oplossingen nadenken. Aanpassen aan klimaatverandering wordt steeds urgenter, maar iedereen zoekt nog naar een logische aanpak.”

GEVOLGEN VOOR AKKERBOUWGEWASSEN IN 2050

Zaaiuien

 • De kans op warm en nat weer in de nazomer neemt toe, waardoor de ziektedruk stijgt.
 • De kans op schade door droogte kan meer dan verdubbelen.

Wortelen

 • Lange natte perioden en extreme buien komen vaker voor. Daardoor meer kans op wateroverlast en rot.
 • Door hitte en droogte vaker kwaliteitsproblemen.

De onderzoekers willen de klimaatstresstest uitbreiden met nog vijf voorbeelden in andere Nederlandse regio’s. Ook zou verstand in de toekomst graag de mogelijke maatregelen meenemen in de stresstest. “Er loopt nu ander onderzoek naar de invloed van verschillende maatregelen op de risico’s. Maar de stap van losse maatregelen naar samenhang in de bedrijfsinrichting is best lastig om te maken.”

Het liefst zou de onderzoeker de klimaatstresstest geschikt willen maken voor individuele agrarische bedrijven. “Het zou mooi zijn als iedere boer in een app of op een website gegevens over zijn locatie en bedrijf kan invullen en kan zien wat klimaatverandering voor zijn bedrijf kan gaan inhouden. Wie weet, komt het nog zo ver”, hoopt Verstand.

Deel dit artikel

Lees het volgende artikel

Aal in beeld | Visserij