Wat is WOT?

Besmettelijke dierziekten | Supersnelle diagnose bij uitbraak nieuwe dierziekte

Besmettelijke dierziekten | Hoe onze kippen vogelgriep krijgen

Genetische bronnen | Een schatkamer vol zaden

Voedselveiligheid | Gif opsporen in mosselen en oesters

Voedselveiligheid | 24/7 paraat: Wageningse expertise in landelijke crisisteams

Voedselveiligheid | Onzichtbare ziekmakers ontmaskeren

Visserij | De leeftijd van een vis

Natuur en Milieu | In het voetspoor van de otter

Natuur en Milieu | Vleermuizen en stierkikkers

Economische informatievoorziening | De staat van het agrarisch bedrijf

WOT Magazine

WOT Magazine is een magazine met verhalen over de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) die Wageningen University & Research uitvoert voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).