Klimaatactie

Verhalen over de maatschappelijke impact van het Wagenings Instituut voor Milieu en Klimaatstudies

Klimaatverandering heeft een enorme invloed op mens en natuur. Dagelijks lezen we erover in de media of ervaren we het zelf. Ongekende hittegolven, langdurige droogte die tot bosbranden en misoogsten leidt, hoosbuien die overstromingen veroorzaken, de zeespiegelstijging die de kustgebieden bedreigt, biodiversiteitsverlies doordat planten en dieren niet meer goed kunnen leven op plekken waar ze duizenden jaren thuis hoorden – allemaal verschijnselen die de laatste decennia vaker en heviger voorkomen.

Het Wagenings Instituut voor Milieu en Klimaatstudies (WIMEK), een van de zes Graduate Schools van Wageningen University & Research, onderzoekt de veranderingen van het klimaat en de gevolgen daarvan voor het leven op aarde. Daarbij richt WIMEK zich op drie grote maatschappelijke uitdagingen, zoals het ontwikkelen van duurzame oplossingen om verdere klimaatverandering tegen te gaan (klimaatmitigatie), en om ons als mens aan te passen aan de veranderingen die al plaatsvinden (klimaatadaptatie).

De twee andere uitdagingen waar het WIMEK zich op focust, zijn:

  • het beheren van onze natuurlijke leefruimte (biosfeer), zoals duurzaam gebruik van bodem, water en lucht, en het behouden van de rijkdom aan planten en dieren (biodiversiteit) en hun leefgebieden (ecosystemen).
  • het sluiten van kringlopen en het hergebruiken van grondstoffen, waarbij nieuwe technologieën zorgen dat water, voedingsstoffen (nutriënten) en andere grondstoffen geen afval worden, maar steeds opnieuw ingezet kunnen worden.

Het onderzoek van WIMEK draagt bij aan het vinden van oplossingen en verbeteringen voor deze drie grote maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen. In dit magazine lees je hoe.