Inhoud

KennisOnline omvat onderzoeksprojecten van Wageningen University & Research die zijn mede-gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Samenvattingen, publicaties, nieuws en video’s over deze onderzoeken worden verzameld op het KennisOnline platform. Dit KennisOnline Magazine bevat achtergrondverhalen over diverse onderzoeksprojecten die in 2022 worden uitgevoerd door onderzoekers van WUR.